Rädda liv är något alla bör kunna

Idag ser vi dem lite överallt. I tunnelbanan, i kiosker och på järnvägsstationer och andra platser där det ofta finns folk ur allmänheten. Det jag pratar om är hjärtstartare och även om vet var de sitter, så är det inte många som vet hur det funkar att använda en. Detta borde vara en politisk fråga och något som våra riksdagspartier tar på allvar. Alla måste våga försöka rädda liv, och sättet vi ska lära oss detta på är att lägga in det som en undervisningspunkt i skolan. En högstadieelev borde ha en såpass hög mognadsgrad att de kan tillskansa sig denna kunskap på ett bra sätt och ju snabbar vi sätter igång med det, ju snabbare har vi ett samhälle där alla kan rädda livet på varandra om det behövs. 

Utbildning ger trygghet

En hjärtstartare är mycket lätt att använda sig av. Den instruerar på egen hand och berättar exakt vad det är du ska göra och i vilken ordning. Detta till trots är det få som idag vågar hämta en hjärtstartare, även om det faktiskt finns ett behov. Vi tror att det som saknas är en igenkänningsfaktor. har man en enda gång fått öva med en hjärtstartare i en simulation så kommer man sedan känna sig trygg med att använda den vid en akut situation. Kan vi få in denna utbildning i skolan kommer det att bli en naturlig del av våra liv och vi kommer också att kunna rädda fler liv i framtiden. 

17 Nov 2018