Likviditetslösningar för företag

Är det så att du har ett företag och känner att det finns ett behov av att öka likviditeten? Likviditet, som även kan kallas för cash flow är ditt företags enskilda tillgångar på likvida medel. Det i förhållande till dina kortfristiga skulder. Det är alltså ditt företags kortsiktiga betalningsförmåga. Du behöver ha tillräckligt med finasiella resurser för att klara av alla typer av betalningar. Det finns en del saker du kan göra för att snabbt öka ditt företags likviditet. 

Tips som bidrar till bättre likviditet

En sak du kan göra är att optimera kassaflödet med en likviditetsplan. Gör en bra budget samt jobba med likviditetsprognoser för att försöka förutse inflöde och utflöde av likvida medel. Ett annat sätt att snabbt få upp likviditeten är att fakturera direkt då jobbet är klart istället för att vänta tills månaden är slut. Om det är möjligt att göra så, så klart. Sälja faktura är ett annat sätt att snabbt få in pengar. Läs mer om det här. Du kan även försöka förhandla krinng fakturatid, alltså sätta kortare betalningstid på de fakturor du ska få betalt för och be om längre tid på de du själv ska betala. Du kan även försöka balansera ditt kassaflöde genom att sänka kostnader i företaget. Se över vad ni har för utgifter och vad det eventuellt går att dra ner på. Se också över möjligheterna att ha en checkkkredit hos din bank, som du kan nyttja om du behöver. 

25 Apr 2020